Asociatia Centrul Pentru Educatie si Drepturile Omului, cu sediul social in, Bucuresti, str. Balasanu Alexandru, nr. 8A, sector 4, Bucuresti, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cod de identificare fiscală nr. 29469839, reprezentată legal prin Bercus Costel, în calitate de preşedinte, va solicita o oferta ferma pentru achizitia de servicii organizare evenimente - Activitati de dezvoltare organizationala in cadrul proiectului RO2020/ACF_A8_MM_11 - Capacitarea și Abilitarea Romilor prin Lobby și Acțiune.
Serviciile de organizare evenimente se vor achizitiona in conformitate cu prevederile Ghidului pentru realizarea achizițiilor în cadrul programului Active Citizens Fund România prin achizitie directa - selectie de oferte.
Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente
 
Ofertele, împreună cu toate documentele obligatorii, se vor trimite prin  posta/curier personal la sediul social Asociatiei din str. Balasanu Alexandru, nr. 8A, sector 4, Bucuresti pana cel tarziu in data de 22.07.2022, ora 16.00, în plic sigilat, personal sau prin curier (cu suportarea taxelor de expediere de către ofertant). Clarificarile pot fi depuse prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Data limita de solicitare carificari: 19.07.2022. Se va raspunde in termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificari. Răspunsurile la clarificări vor fi postate  pe pagina web a  achizitorului: https://acedo.ro/index.php/ro/noutati/achizitii-publice.html. Ofertantii vor fi instiintati in scris cu privire la rezultatul evaluarii ofertelor. Eventualele contestatii vor fi adresate beneficiarului in termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea instiintarii. Beneficiarul va solutiona contestatia in termen de 3 zile lucratoare. In cazul in care ofertantul nu este multumit de modul de solutionare a contestatiei, se poate adresa instantelor judecatoresti competente.
 
Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire. Ofertanţii sunt rugaţi să examineze cu atenţie specificatiile tehnice şi să pregatească oferta conform formularelor si prevederilor contractuale conţinute în cadrul specificatiilor tehnice si al anuntului. Specificatiile tehnice constituie ansamblul cerintelor minime si obligatorii, pe baza carora se inainteaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara. În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevazute atrage descalificarea ofertantului. 

 
Stimate doamne, stimati domni,
 
Asociatia Centrul Pentru Educatie si Drepturile Omului, cu sediul social in, Bucuresti, str. Balasanu Alexandru, nr. 8A, sector 4, Bucuresti, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cod de identificare fiscală nr. 29469839, reprezentată legal prin Bercus Costel, în calitate de preşedinte, va solicita o oferta ferma pentru achizitia de servicii de organizare evenimente - excursii educaționale, conferinta lansarii asociatiilor comunitare si comemorarea zilei holocaustului (lotul 1) si curs A 8 Pregatire complexa pentru lideri romi (lot 2) in cadrul proiectului RO2020/ACF_A8_MM_11 - Capacitarea și Abilitarea Romilor prin Lobby și Acțiune.
Serviciile de organizare evenimente se vor achizitiona in conformitate cu prevederile Ghidului pentru realizarea achizițiilor în cadrul programului Active Citizens Fund România prin achizitie directa - selectie de oferte.
Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente
 
Ofertele, împreună cu toate documentele obligatorii, se vor trimite prin  posta/curier personal la sediul social Asociatiei din str. Balasanu Alexandru, nr. 8A, sector 4, Bucuresti pana cel tarziu in data de 27.05.2022, ora 16.00, în plic sigilat, personal sau prin curier (cu suportarea taxelor de expediere de către ofertant). Clarificarile pot fi depuse prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Data limita de solicitare carificari: 27.05.2022. Se va raspunde in termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificari. Răspunsurile la clarificări vor fi postate  pe pagina web a  achizitorului: https://acedo.ro/index.php/ro/noutati/achizitii-publice.html. Ofertantii vor fi instiintati in scris cu privire la rezultatul evaluarii ofertelor. Eventualele contestatii vor fi adresate beneficiarului in termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea instiintarii. Beneficiarul va solutiona contestatia in termen de 3 zile lucratoare. In cazul in care ofertantul nu este multumit de modul de solutionare a contestatiei, se poate adresa instantelor judecatoresti competente.

Stimate doamne, stimati domni

Asociatia Centrul pentru Educatie si Drepturile Omului (ACEDO), cu sediul social in, Bucuresti, str. Balasanu Alexandru, nr. 8A, sector 4, Bucuresti, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cod de identificare fiscală nr. 29469839, reprezentată legal prin Bercus Costel, în calitate de preşedinte, va solicita o oferta ferma pentru achizitia de pachete materiale igienico-sanitare (Cod CPV 33141850-3 Produse de igienă dentară, 33700000-7 Produse de îngrijire personală, 39831200-8 Detergenţi), in conformitate cu specificatiile tehnice din documentul atasat, in cadrul proiectului proiectului ”Fii parte din comunitate! – Servicii integrate adresate comunității locale de romi din Curcani și Românești” (Cod proiect: PN1012) in cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).

Produsele se vor achizitiona in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 prin achizitie directa.

Durata contractului: 1 luna.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.

Bugetul alocat achiziției de fata pentru luna Noiembrie 2021 este de 2.521 lei fără TVA.

 

Stimate doamne, stimati domni,

Asociatia Centrul pentru Educatie si Drepturile Omului (ACEDO), cu sediul social in, Bucuresti, str. Balasanu Alexandru, nr. 8A, sector 4, Bucuresti, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cod de identificare fiscală nr. 29469839, reprezentată legal prin Bercus Costel, în calitate de preşedinte, va solicita o oferta ferma pentru achizitia de pachete de hrana - ajutor material pentru stimularea participarii la gradinita (Cod CPV 15897300-5 Pachete de alimente), in conformitate cu specificatiile tehnice din documentul atasat, in cadrul proiectului proiectului ”Fii parte din comunitate! – Servicii integrate adresate comunității locale de romi din Curcani și Românești” (Cod proiect: PN1012) in cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).

Produsele se vor achizitiona in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 prin achizitie directa.

Durata contractului: 1 luna.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.

Bugetul alocat achiziției de fata pentru luna Noiembrie  2021 este de 4.954,12 lei fără TVA.

 

Asociatia Centrul Pentru Educatie si Drepturile Omului (ACEDO), cu sediul social in, Bucuresti, str. Balasanu Alexandru, nr. 8A, sector 4, Bucuresti, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cod de identificare fiscală nr. 29469839, reprezentată legal prin Bercus Costel, în calitate de preşedinte, va solicita o oferta ferma pentru achizitia de carti de povesti, in conformitate cu specificatiile tehnice din documentul atasat, in cadrul proiectului proiectului “Femei informate, femei implicate!”, finantat prin Programul Active Citizens Fund Romania (cod proiect ACF_8_MM_278).

Produsele se vor achizitiona in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 prin selectie de oferte.

Durata contractului: 4 lunI.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.

Bugetul total al achiziției de fata este de 15.620 lei, fără TVA. Ofertele care depasesc bugetul alocat vor fi declarate inadmisibile.

Plata se realizeaza in baza unui contract incheiat intre Achzitor si Furnizor, la 30 de zile de la data emiterii facturii fiscal.

Oferta financiară, oferta tehnică, precum si declaratia privind evitarea conflictului de interese, se vor trimite prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau posta/curier personal la sediul social Asociatiei din str. Balasanu Alexandru, nr. 8A, sector 4, Bucuresti pana cel tarziu in data de 04.11.2021, ora 16.00. Clarificarile pot fi depuse prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pana la data de 02.11.2021 si se va raspunde in termen de maximum 24 de ore de la solicitarea de clarificari. Ofertele care nu contin in integralitate documentele obligatorii de calificare prezentate mai sus de catre Achizitor pana la data limita de depunere a ofertelor sunt considerate neconforme. Ofertele care nu respecta cerintele tehnice minime prezentate mai sus de catre Achizitor sunt considerate neconforme.

Raspunsurile la clarificari vor fi postate si pe pagina de web a achizititorului la sectiunea Achizitii. Ofertantii vor fi instiintati in scris cu privire la rezultatul evaluarii ofertelor. Eventualele contestatii vor fi adresate beneficiarului in termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea instiintarii. Beneficiarul va solutiona contestatia in termen de 3 zile lucratoare. In cazul in care ofertantul nu este multumit de modul de solutionare a contestatiei, se poate adresa instantelor judecatoresti competente.

Ofertanţii sunt rugaţi să examineze cu atenţie specificatiile tehnice şi să pregatească oferta conform formularelor si prevederilor conţinute în cadrul specificatiilor tehnice si al anuntului. Specificatiile tehnice constituie ansamblul cerintelor minime si obligatorii, pe baza carora se inainteaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara. În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevazute atrage descalificarea ofertantului.

Ca anexe se ataseaza Formularele pentru achizitia de carti de povesti.

word Formular 1.1 Oferta financiara
word Formular 1.2 - Propunere tehnica
word  2.3. Declaratie lipsa conflict_curatenie

Data postari:05.10.2021, ora 10.00

 

Asociatia Centrul pentru Educatie si Drepturile Omului (ACEDO), cu sediul social in, Bucuresti, str. Balasanu Alexandru, nr. 8A, sector 4, Bucuresti, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cod de identificare fiscală nr. 29469839, reprezentată legal prin Bercus Costel, în calitate de preşedinte, va solicita o oferta ferma pentru achizitia de pachete materiale igienico-sanitare (Cod CPV 33141850-3 Produse de igienă dentară, 33700000-7 Produse de îngrijire personală, 39831200-8 Detergenţi), in conformitate cu specificatiile tehnice din documentul atasat, in cadrul proiectului proiectului ”Fii parte din comunitate! – Servicii integrate adresate comunității locale de romi din Curcani și Românești” (Cod proiect: PN1012) in cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).

Produsele se vor achizitiona in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 prin achizitie directa.

Durata contractului: 1 luna.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.

Bugetul alocat achiziției de fata pentru luna Septembrie 2021 este de 2.521 lei fără TVA.

 

Ofertele care nu vor fi depuse la Achizitor pana la data limita de depunere a ofertelor sunt considerate inadmisibile. Ofertele care nu respecta cerintele minime solicitate de catre Achizitor sunt considerate neconforme.

Ofertele se vor trimite prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau posta/curier personal la sediul social Asociatiei din str. Balasanu Alexandru, nr. 8A, sector 4, Bucuresti pana cel tarziu in data de 12.10.2021, ora 16.00. Clarificarile pot fi depuse prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Data limita de solicitare carificari: 07.10.2021 se va raspunde in termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificari. Raspunsurile la clarificari vor fi postate si pe pagina de web a proiectului a achizititorului la sectiunea Achizitii. Ofertantii vor fi instiintati in scris cu privire la rezultatul evaluarii ofertelor. Eventualele contestatii vor fi adresate beneficiarului in termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea instiintarii. Beneficiarul va solutiona contestatia in termen de 3 zile lucratoare. In cazul in care ofertantul nu este multumit de modul de solutionare a contestatiei, se poate adresa instantelor judecatoresti competente.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire. Ofertanţii sunt rugaţi să examineze cu atenţie specificatiile tehnice şi să pregatească oferta conform formularelor si prevederilor contractuale conţinute în cadrul specificatiilor tehnice si al anuntului. Specificatiile tehnice constituie ansamblul cerintelor minime si obligatorii, pe baza carora se inainteaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara. În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevazute atrage descalificarea ofertantului. Nu se accepta oferta depusa pe unul sau mai multe loturi.

Plata produselor va fi finantata din bugetul proiectul ”Fii parte din comunitate! – Servicii integrate adresate comunității locale de romi din Curcani și Românești” (Cod proiect: PN1012) in baza comenzilor transmise, a facturilor emise si a receptiilor efectuate in functie de numarul de produse efectiv comandate si livrate. In cazul in care exista diferente intre numarul de produse ofertate si cel comandate si livrate, plata se va face in functie de numarul de produse efectiv comandate si livrate.

Ca anexe se publica Formularele pentru achizitia respectiva.

 

word 2.1.Solicitare oferta ferma_curatenie
word 2.2.Model formular oferta financiara_curatenie
word  2.3. Declaratie lipsa conflict_curatenie

Asociatia Centrul pentru Educatie si Drepturile Omului (ACEDO), cu sediul social in, Bucuresti, str. Balasanu Alexandru, nr. 8A, sector 4, Bucuresti, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cod de identificare fiscală nr. 29469839, reprezentată legal prin Bercus Costel, în calitate de preşedinte, va solicita o oferta ferma pentru achizitia de pachete de hrana - ajutor material pentru stimularea participarii la gradinita (Cod CPV 15897300-5 Pachete de alimente), in conformitate cu specificatiile tehnice din documentul atasat, in cadrul proiectului proiectului ”Fii parte din comunitate! – Servicii integrate adresate comunității locale de romi din Curcani și Românești” (Cod proiect: PN1012) in cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).

Produsele se vor achizitiona in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 prin achizitie directa.

Durata contractului: 1 luna.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.

Bugetul alocat achiziției de fata pentru luna Septembrie 2021 este de 4.954,12 lei fără TVA.

 

Ofertele care nu vor fi depuse la Achizitor pana la data limita de depunere a ofertelor sunt considerate inadmisibile. Ofertele care nu respecta cerintele minime solicitate de catre Achizitor sunt considerate neconforme.

Ofertele se vor trimite prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau posta/curier personal la sediul social Asociatiei din str. Balasanu Alexandru, nr. 8A, sector 4, Bucuresti pana cel tarziu in data de 12.10.2021, ora 16.00. Clarificarile pot fi depuse prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Data limita de solicitare carificari: 07.10.2021 se va raspunde in termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificari. Raspunsurile la clarificari vor fi postate si pe pagina de web a proiectului a achizititorului la sectiunea Achizitii. Ofertantii vor fi instiintati in scris cu privire la rezultatul evaluarii ofertelor. Eventualele contestatii vor fi adresate beneficiarului in termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea instiintarii. Beneficiarul va solutiona contestatia in termen de 3 zile lucratoare. In cazul in care ofertantul nu este multumit de modul de solutionare a contestatiei, se poate adresa instantelor judecatoresti competente.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire. Ofertanţii sunt rugaţi să examineze cu atenţie specificatiile tehnice şi să pregatească oferta conform formularelor si prevederilor contractuale conţinute în cadrul specificatiilor tehnice si al anuntului. Specificatiile tehnice constituie ansamblul cerintelor minime si obligatorii, pe baza carora se inainteaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara. În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevazute atrage descalificarea ofertantului. Nu se accepta oferta depusa pe unul sau mai multe loturi.

Plata produselor va fi finantata din bugetul proiectul ”Fii parte din comunitate! – Servicii integrate adresate comunității locale de romi din Curcani și Românești” (Cod proiect: PN1012) in baza comenzilor transmise, a facturilor emise si a receptiilor efectuate in functie de numarul de produse efectiv comandate si livrate. In cazul in care exista diferente intre numarul de produse ofertate si cel comandate si livrate, plata se va face in functie de numarul de produse efectiv comandate si livrate.

 

 

word 2.1.Solicitare oferta ferma_curatenie
word 2.2.Model formular oferta financiara_curatenie
word  2.3. Declaratie lipsa conflict_curatenie

Pagina 1 din 3

www.acedo.ro

Email: office@acedo.ro

Telefon: +314262386

Addresa: Str. Alexandru Balasanu nr. 8, corp A sector 4, Bucuresti – Romania