Despre noi

viziune

Viziunea ACEDO

este o lume în care educația și incluziunea socială creează comunități sustenabile, unite și prospere.

Misiunea ACEDO

este de a oferi persoanelor în nevoie acces la servicii de calitate, care să le îmbunătățească viața.

Valorile în care credem

Responsabilitate, Angajament, Colaborare, Integritate, Transparență

Domenii de implicare

Educație grupuri dezavantajate

Dezvoltăm programe și implementăm proiecte pentru ca tinerii și copiii care provin din medii defavorizate să aibă acces la educație de calitate.

Drepturile omului

Respectarea drepturilor omului, a demnității umane și asigurarea drepturilor copilului stau la baza mandatului ACEDO.

Dezvoltare comunitară

Ne îndreptăm activitățile și eforturile către comunități puțin deservite, comunități marginalizate unde gradul de sărăcie este mare, iar resursele sunt foarte limitate. 

PROIECTE

Portofoliul Asociației Centrul pentru Educație și Drepturile Omului este format din proiecte care facilitează accesul la educație a grupurilor defavorizate, proiecte de mentorat și consiliere școlară, inițiative de schimbare a legislației în domeniul creșelor și programe integrate prin care viața comunităților locale este îmbunătățită într-un mod sustenabil.

Proiectele ACEDO sunt finanțate din fonduri nerambursabile și granturi oferite de donori privați.

PROIECTE IN DERULARE

Măsuri privind creșterea participării la educație și prevenirea abandonului este un proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 fiind încadrat în Axa prioritară Educație și competențe, Obiectiv specific. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 Școală pentru toți.

Proiectul se derulează în localitățile Curcani, Luica și Șoldanu din județul Călărași în perioada mai 2018 – mai 2021

Proiectul Fii parte din comunitate! Servicii integrate adresate comunității locale de romi din Curcani și Românești este cofinanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor.

Fii parte din comunitate! se derulează în localitățile rurale Curcani (jud. Călărași) și Românești (jud. Dâmbovița) în perioada decembrie 2020 – noiembrie 2023.

Proiectul Femei informate, femei implicate! este finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin programul Active Citizens Fund România.

Proiectul se derulează în localitățile rurale Curcani, Luica și Șoldanu din județul Călărași în perioada februarie 2021 – iulie 2022.

PROIECTE FINALIZATE

Pe locuri, fiți gata, start! - creșterea rezultatelor privind dezvoltarea timpurie a copiilor romi
IES - Servicii integrate adresate comunității rurale
YOUth First!  - Tinerii pe primul loc!
Dialog social pentru politici publice alternative în educația timpurie

www.acedo.ro

Email: office@acedo.ro

Telefon: +314262386

Addresa: Str. Alexandru Balasanu nr. 8, corp A sector 4, Bucuresti – Romania