logo acedo pelung

 

În perioada de 01.04.2022 – 30.11.2023 Consiliul Judeţean Călăraşi implementează proiectul “AL-IN – Acțiuni Localizate și INcluziune în comunități rome din Județul Călărași”, cod proiect PN1063, proiect finanțat din Granturile SEE 2014-2021 prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), în cadrul Programului  “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”.

Consiliul Judeţean Călăraşi implementează proiectul în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO).

Valoarea totală eligibilă a grantului proiectului finanțat din Fondul Român de Dezvoltare Socială prin “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” este de 2.298.538,05 de lei din care 1.479.998,05 lei valoarea gestionată de Consiliul Județean Călărași în calitate de Promotor de Proiect, iar 818.540,00 lei valoarea gestionată de Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO). Finanțarea este în proporție de 100% nerambursabilă, astfel că nici unul dintre parteneri nu va contribui cu cofinanțare pentru implementarea proiectului.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI îl reprezintă creşterea incluziunii şi abilitarea a cca 630 de persoane de etnie romă, pe o perioadă de 20 de luni, prin servicii de educaţie, sănătate şi ocupare adecvate nevoilor acestora, printr-o asistenţă socială proactivă, prin abilitarea şi împuternicirea tinerilor şi femeilor şi prin conştientizarea comunităţii privind non-discriminarea populaţiei de etnie romă în 4 comunităţi din judeţul Călăraşi – Chirnogi, Șoldanu, Luica, Mânăstirea.

activecitizen

 

 

bruce mars FWVMhUa wbY unsplashProiectul Femei informate, femei implicate! este finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin programul Active Citizens Fund România.

Proiectul se derulează în localitățile rurale Curcani, Luica și Șoldanu din județul Călărași în perioada februarie 2021 – iulie 2022.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă schimbarea pozitivă în atitudinea și practicile de incluziune pentru femei în cele trei localități rurale multietnice prin creșterea capacității lor în ceea ce privește cunoșterea și afirmarea propriilor drepturi, implicarea în a găsi soluții la problemele comunității și în procesul de luare a deciziilor.

Beneficiarele proiectului sunt

  • 300 de femei (de etnie romă și majoritare) implicate în acțiuni de informare, conștientizare și afirmare în ceea ce privește drepturile și nevoile acestora
  • 60 de femei participante la un model integrat de furnizare a seviciilor de dezvoltare a abilităților de parenting și literație , creșterea stimei de sine și a rezilienței, descoperirea unor modele feminine de reușită

01 1000x700Proiectul Fii parte din comunitate! Servicii integrate adresate comunității locale de romi din Curcani și Românești este cofinanțat din Granturile SEE prin Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor.

Fii parte din comunitate! se derulează în localitățile rurale Curcani (jud. Călărași) și Românești (jud. Dâmbovița) în perioada decembrie 2020 – noiembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului reprezintă creșterea incluziunii și abilitarea a cca 1000 de persoane de etnie romă, prin servicii de educație, sănătate, locuire adecvate nevoilor acestora, printr-o asistență socială proactivă, prin abilitarea și împuternicirea tinerilor și femeilor și prin conștientizarea comunității privind non-discriminarea populației de etnie romă.

IMG 0120 (Custom)Măsuri privind creșterea participării la educație și prevenirea abandonului este un proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 fiind încadrat în Axa prioritară Educație și competențe, Obiectiv specific. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 Școală pentru toți.

Proiectul se derulează în localitățile Curcani, Luica și Șoldanu din județul Călărași în perioada mai 2018 – mai 2021.

www.acedo.ro

Email: office@acedo.ro

Telefon: +314262386

Addresa: Str. Alexandru Balasanu nr. 8, corp A sector 4, Bucuresti – Romania