Dialog social pentru politici publice alternative în educația timpurie

dialogpProiectul Dialog Social pentru politici publice alternative în educația timpurie (cod MySMIS 111141), este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Componenta 1 – CP2/2017 Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative și este implementat de Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului în parteneriat cu Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității Asociației Centrul pentru Educație și Drepturile Omului de a formula și promova o propunere de politică publică alternativă la inițiativele existente în domeniul educației timpurii. Obiectivul general al proiectului este realizat prin:

  • consolidarea dialogului social și civic în rândul organizațiilor și instituțiilor implicate în proiecte, programe și politici publice în domeniul educației timpurii;  
  • evaluarea impactului politicilor în domeniul educației timpurii și prezentarea concluziilor de la nivel internațional și național în cadrul unui studiu;
  • sensibilizarea autorităților publice și responsabilizarea partenerilor sociali și a organizațiilor neguvernamentale în susținerea și promovarea politicii publice alternative elaborate în cadrul proiectului.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 16 luni, în perioada 5 septembrie 2018 – 4 ianuarie 2020.

Principalele activități din cadrul proiectului Dialog Social pentru politici publice alternative în educația timpurie sunt: 

  • realizarea unui raport complet de analiză privind impactul politicilor publice în domeniul educației timpurii și modalitatea în care sunt aplicate în România;
  • crearea unei platforme online pentru facilitarea dialogului social și organizarea unor sesiuni de consultare publică pentru definitivarea, testarea și actualizarea cu informații a platformei; 
  • capacitarea și instruirea echipei Beneficiarului proiectului în elaborarea, formularea, promovarea unei politici publice alternative în educația timpurie; 
  • promovarea inițiativei politicii publice pe întreaga perioadă de derulare a proiectului;

Activitățile din cadrul proiectului vizează un grup țintă format din 160 de persoane –reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, instituții publice, autorități centrale și parteneri sociali care activează în domeniul educației timpurii.

Bugetul total al proiectului este de 997.904,02 lei.

Dialog social pentru politici publice alternative în educația timpurie - GALERIE FOTO

20181120 122049 (Custom)
20181120 130735 (Custom)
20181213 101548 (Custom)
20181213 103846 (Custom)
20190122 092420 (Custom)
20190122 101937 (Custom)
20190122 111036 (Custom)
IMG 1363 (Custom)
Poza 24 (Custom)
Poza 3 (Custom)
WhatsApp Image 2019-06-12 at 22.32.29 (Custom)

www.acedo.ro

Email: office@acedo.ro

Telefon: +314262386

Addresa: Str. Alexandru Balasanu nr. 8, corp A sector 4, Bucuresti – Romania